Bên trong khu vực cách ly cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán

14/02/2020 11:20

WHO chưa dự đoán được thời điểm chấm dứt dịch COVID-19

Bệnh viện Hankou là 1 trong các cơ sở y tế cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán. Mặc dù tình thế khó khăn song cả bệnh nhân và bác sĩ đều luôn lạc quan. (Nguồn: VOV)