Bầu lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

21/07/2021 18:47

Lễ Tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tiếp tục chương trình nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 21/7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Nguồn: Vnews

Advertisement