34 thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên.

25/06/2019 19:56

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

Trong ngày thi đầu tiên với 2 môn Toán và Ngữ Văn, cả nước có 34 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó khiển trách: 01 thí sinh, cảnh cáo 3 thí sinh, đình chỉ: 30 thí sinh. Ban chỉ đạo thi cũng đình chỉ công tác coi thi đối với 02 cán bộ. (Nguồn: VNews)

Advertisement