0 giờ đêm nay sẽ tạm ngưng miễn visa cho công dân Hàn Quốc

28/02/2020 14:25

Cương quyết cách ly những người đến từ vùng dịch

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hiện 42 quốc gia, vùng lãnh thổ đã hạn chế đối với công dân Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ sớm khởi động lại chương trình cấp visa cho công dân Hàn Quốc có nhu cầu vào Việt Nam. Ngoài ra, sẽ áp dụng chế độ cách ly đối với những người bay về từ Hàn Quốc. Nguồn VTV.