Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể
Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể03/08/2020 18:16
Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá Cơ hội cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh
Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá: Cơ hội cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh29/07/2020 07:06
Giám đốc lãnh án tù sau nhiều năm sống chui lủi vì lừa đảo
Giám đốc lãnh án tù sau nhiều năm sống chui lủi vì lừa đảo12/04/2019 06:13
Xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước
Xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước10/04/2019 23:19
Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu
Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu22/02/2019 16:31

Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể

(BVPL)- Do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 25.010 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/07/2020 đạt 174.603 tỉ đồng, bằng 51,7% dự toán và so với cùng kỳ năm trước giảm 15,48%.