Bí ẩn bao tải bên trong có 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng bên vệ đường
Bí ẩn bao tải bên trong có 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng bên vệ đường15/01/2020 15:59
Vụ gây rối ở Đồng Tâm Gia hạn tạm giữ nhiều đối tượng
Vụ gây rối ở Đồng Tâm: Gia hạn tạm giữ nhiều đối tượng 10/01/2020 19:30
Sử dụng vật liệu nổ ngoài nội dung giấy phép bị phạt 180 triệu đồng
Sử dụng vật liệu nổ ngoài nội dung giấy phép bị phạt 180 triệu đồng28/10/2019 13:09
Huyện Hương Sơn tiêu hủy số lượng lớn đao kiếm, súng tự tạo, vật liệu nổ
Huyện Hương Sơn tiêu hủy số lượng lớn đao kiếm, súng tự tạo, vật liệu nổ... 02/08/2019 10:00
Vi phạm bảo quản vật liệu nổ, doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng
Vi phạm bảo quản vật liệu nổ, doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng11/05/2018 14:13
Vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ do người dân giao nộp
Vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ do người dân giao nộp17/01/2018 21:32
Công an huyện Krông Bông với việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Công an huyện Krông Bông với việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ26/10/2014 00:26
Thống nhất nhận thức, áp dụng pháp luật trong việc xử lý các hành vi liên quan tới vật liệu nổ
Thống nhất nhận thức, áp dụng pháp luật trong việc xử lý các hành vi liên quan tới vật liệu nổ19/07/2013 18:34

Bí ẩn bao tải bên trong có 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng bên vệ đường

(BVPL) - Người dân đi đường phát hiện 1 bao tải, bên trong có 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm