Năm 2020 tập trung giải quyết nhanh những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài
Năm 2020 tập trung giải quyết nhanh những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài 09/01/2020 16:25
VKSND TP Cần Thơ vượt nhiều chỉ tiêu công tác
VKSND TP Cần Thơ vượt nhiều chỉ tiêu công tác 09/01/2020 15:55
VKSND tỉnh Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu
VKSND tỉnh Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu 08/01/2020 10:22
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công táciconvideo
02/01/2020 21:15
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác02/01/2020 18:36
Ngành Kiểm sát phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngành Kiểm sát phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ27/12/2019 10:19
VKSND huyện Hương Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác
VKSND huyện Hương Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác18/12/2019 10:09
VKSND tỉnh Quảng Bình đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm 2019
VKSND tỉnh Quảng Bình đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm 2019 25/11/2019 10:10
VKSND TP HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch công tác
VKSND TP HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch công tác12/09/2019 19:01
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội12/09/2019 14:59
VKSND tỉnh Đắk Lắk Công tác kiểm sát đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
VKSND tỉnh Đắk Lắk: Công tác kiểm sát đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch15/01/2019 17:43
Ngành Kiểm sát thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hộiiconvideo
30/10/2018 11:34

Năm 2020 tập trung giải quyết nhanh những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài

(BVPL) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Tiên Giang yêu cầu VKSND tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng của Ngành kiểm sát, tập trung giải quyết nhanh chóng những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài để xử lý dứt điểm.