Thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận Xu hướng của những người dẫn đầu
Thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận: Xu hướng của những người dẫn đầu08/04/2021 22:29
Toàn cảnh thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận năm 2020
Toàn cảnh thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận năm 202029/03/2021 16:35

Thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận: Xu hướng của những người dẫn đầu

Sáng 8/4/2021, Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) đã tổ chức chương trình “Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP HCM & Vùng phụ cận quý 1 năm 2021” với chủ đề “Xu hướng của những người dẫn đầu”.