Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế
Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế?01/06/2020 15:13
Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng
Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng29/08/2019 11:02

Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế?

(BVPL) – Báo BVPL có bài viết: “TP HCM đề nghị công khai danh tính gần 7.250 doanh nghiệp nợ thuế chây ì”. Vậy các trường hợp nợ tiền thuế bị xử lý như thế nào? (Phạm Văn Luân, Lạng Sơn).