VKSND tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng
VKSND tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng
10/07/2024 09:09
VKSND TP Cần Thơ ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ án tham nhũng
VKSND TP Cần Thơ ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ án tham nhũng
14/06/2024 15:07
Ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, quyết liệt trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực
Ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, quyết liệt trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực
13/06/2024 15:00
Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của VKSND
Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của VKSND
10/06/2024 22:20
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt
31/05/2024 21:11
Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước
Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước
20/05/2024 14:41
Tọa đàm thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND
Tọa đàm thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND
17/05/2024 21:24
Phát hiện xử lý 62 vụ 148 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
Phát hiện xử lý 62 vụ/148 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
11/05/2024 16:41
TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024
TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024
09/05/2024 08:59
Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ án tại VPĐKĐĐ Sầm Sơn vào diện theo dõi
Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ án tại VPĐKĐĐ Sầm Sơn vào diện theo dõi
07/05/2024 09:49
Đổi mới phương thức kiểm sát, tăng hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
Đổi mới phương thức kiểm sát, tăng hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
02/05/2024 19:12
Tri ân những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Tri ân những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
24/04/2024 22:04
Vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
Vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
22/04/2024 15:10
Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Kạn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Kạn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng
12/04/2024 08:26
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023
06/04/2024 22:15
Kỷ luật khai trừ 9 đảng viên liên quan đến tham nhũng
Kỷ luật khai trừ 9 đảng viên liên quan đến tham nhũng
30/03/2024 18:56
Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử
Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử
22/03/2024 09:33
Ý nghĩa giáo dục nhân cách qua lễ hội “quan thề không tham nhũng”
Ý nghĩa giáo dục nhân cách qua lễ hội “quan thề không tham nhũng”
23/02/2024 14:28
Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh có những vi phạm liên quan đến trách nhiệm tham mưu
Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh có những vi phạm liên quan đến trách nhiệm tham mưu
16/02/2024 15:05
TAND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
TAND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
08/02/2024 12:53