Thêm ca nhiễm mới COVID-19, có 8 bệnh nhân khỏi bệnh
Thêm ca nhiễm mới COVID-19, có 8 bệnh nhân khỏi bệnh13/01/2021 19:02
Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, có 12 người khỏi bệnh
Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, có 12 người khỏi bệnh22/12/2020 18:43
Thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19, có 9 ca khỏi bệnh
Thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19, có 9 ca khỏi bệnh23/11/2020 19:31
Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, 18 bệnh nhân khỏi bệnh
Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, 18 bệnh nhân khỏi bệnh19/11/2020 21:03
Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19, có 21 bệnh nhân khỏi bệnh
Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19, có 21 bệnh nhân khỏi bệnh16/11/2020 19:36
Hôm nay, thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, có 15 ca khỏi bệnh
Hôm nay, thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, có 15 ca khỏi bệnh19/10/2020 18:38
Hôm nay 30 9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh
Hôm nay 30/9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh 30/09/2020 19:00
Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều ca được công bố khỏi bệnh
Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều ca được công bố khỏi bệnh17/09/2020 19:52
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-1912/09/2020 18:59
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, có 26 ca khỏi bệnh
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, có 26 ca khỏi bệnh28/08/2020 19:18

Thêm ca nhiễm mới COVID-19, có 8 bệnh nhân khỏi bệnh

(BVPL) - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin hôm nay có 1 người nhiễm mới. Ca bệnh nhập cảnh vào nước ta và được cách ly. Trong hôm nay có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.