20 000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm
20.000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm 22/02/2021 17:16

20.000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm

(BVPL)- Hàng loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam, dẫn đến 20.000ha đất bị lấn chiếm.