Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND07/02/2020 21:09
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI03/10/2019 16:33

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND

(BVPL) - VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015-2019).