Điểm chuẩn và chỉ tiêu các trường quân đội năm 2020
Điểm chuẩn và chỉ tiêu các trường quân đội năm 202021/02/2020 19:53

Điểm chuẩn và chỉ tiêu các trường quân đội năm 2020

(BVPL) - Năm 2020, sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh (TS) là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội. Các trường xác định điểm chuẩn riêng theo đối tượng nam - nữ (nếu trường có tuyển TS nữ); Theo TS có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và TS có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng Quân khu; TS là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.