Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô
Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô02/01/2021 11:42
Bộ GD-ĐT đang rà soát để thu hồi, hủy bỏ bằng tiến sĩ liên quan đến sai phạm tại ĐH Đông Đô
Bộ GD-ĐT đang rà soát để thu hồi, hủy bỏ bằng tiến sĩ liên quan đến sai phạm tại ĐH Đông Đô30/11/2020 17:42
Sai phạm tại ĐH Đông Đô Bộ GD ĐT đang xem xét đơn vị, cá nhân liên quan
Sai phạm tại ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT đang xem xét đơn vị, cá nhân liên quan27/11/2020 15:00
Sai phạm ở ĐH Đông Đô Phải truy trách nhiệm và xử lý nghiêm những người có liên quan
Sai phạmĐH Đông Đô: Phải truy trách nhiệm và xử lý nghiêm những người có liên quan25/11/2020 22:22

Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô

(BVPL) - Đại diện Học viện Khoa học xã hội cho biết, đã có quyết định thu lại bằng, hủy hết các kết quả liên quan đối với 12 trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, thạc sĩ