Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao10/01/2020 16:47
Sẽ sửa đổi Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong quý I 2020
Sẽ sửa đổi Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong quý I/2020 10/01/2020 10:54
Thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi
Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)iconvideo
20/11/2019 17:10
Quốc hội thông qua tăng tuổi nghỉ hưu, tăng ngày nghỉ lễ cho người lao động
Quốc hội thông qua tăng tuổi nghỉ hưu, tăng ngày nghỉ lễ cho người lao động20/11/2019 11:31
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật17/11/2019 15:28
Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp15/11/2019 13:00
Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45 2014 về thu tiền sử dụng đất
Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014 về thu tiền sử dụng đất28/10/2019 09:48
Không nên cào bằng số lượng Phó Chủ tịch HĐND
Không nên cào bằng số lượng Phó Chủ tịch HĐND25/10/2019 15:16
Đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ16/10/2019 13:56
Đề xuất mới của Tổng LĐLĐ VN về tuổi hưu, tiền lương và giờ làm thêm
Đề xuất mới của Tổng LĐLĐ VN về tuổi hưu, tiền lương và giờ làm thêm07/10/2019 16:30
Bộ luật Lao động sửa đổi  Đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân
Bộ luật Lao động (sửa đổi): Đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân.27/09/2019 19:33
10 lần sửa đổi nhưng Nghị định 86 vẫn chưa được ban hành
10 lần sửa đổi nhưng Nghị định 86 vẫn chưa được ban hànhiconvideo
16/08/2019 23:26

Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao

BVPL) - Sáng 10/1, tại Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.