Quy hoạch chung phủ kín, quy hoạch phân khu   thiếu
Quy hoạch chung phủ kín, quy hoạch phân khu ... thiếu 05/12/2019 15:45
Hà Tĩnh Lốc cuốn tôn bay phủ kín xe tải đang chạy trên quốc lộ
Hà Tĩnh: Lốc cuốn tôn bay phủ kín xe tải đang chạy trên quốc lộ14/05/2018 11:46

Quy hoạch chung phủ kín, quy hoạch phân khu ... thiếu

(BVPL)- Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội thừa nhận chất lượng tư vấn lập quy hoạch cũng là vấn đề, vì để làm đồ án quy hoạch cần ít nhất 12 bộ môn chuyên ngành sâu, có đồ án hướng dẫn tới 3-4 lần, nhiều khi đọc văn bản hướng dẫn mà người chuyên môn sâu trong ngành may ra mới hiểu, còn người ở ngoài như vào ma trận.