VKSND tỉnh Quảng Ninh diễn tập phòng cháy, chữa cháy
VKSND tỉnh Quảng Ninh diễn tập phòng cháy, chữa cháy
23/05/2024 15:42
Tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ PCCC CHCN
Tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho chiến sĩ PCCC&CHCN
12/09/2023 16:15