Quảng Trị bổ nhiệm nhân sự chủ chốt nhiều đơn vị
Quảng Trị bổ nhiệm nhân sự chủ chốt nhiều đơn vị11/05/2021 22:54
Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ30/03/2021 10:44
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt01/03/2021 17:48
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt24/11/2020 20:58
Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt
Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt12/11/2020 19:03
Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt
Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt03/11/2020 07:06
Hà Tĩnh tiếp tục bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt cho các Sở, ngành
Hà Tĩnh tiếp tục bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt cho các Sở, ngành14/10/2019 22:49
TP Hồ Chí Minh đang thiếu hàng loạt nhân sự cán bộ chủ chốt
TP Hồ Chí Minh đang thiếu hàng loạt nhân sự cán bộ chủ chốt05/03/2019 15:16
Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND
Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND20/10/2018 07:34
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 2 cơ quan
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 2 cơ quan15/06/2018 15:31

Quảng Trị bổ nhiệm nhân sự chủ chốt nhiều đơn vị

Ngày 10/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc các Sở: GTVT, NN&PTNT, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính và Phó Chánh Thanh tra tỉnh.