3 tỉnh bầu bổ sung Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
3 tỉnh bầu bổ sung Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh11/11/2019 12:16
Chốt nhân sự vòng loại World Cup Ngô Hoàng Thịnh lại lỡ hẹn
Chốt nhân sự vòng loại World Cup: Ngô Hoàng Thịnh lại lỡ hẹn10/11/2019 17:08
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 tỉnh
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 tỉnh07/11/2019 10:45
Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi
Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi05/11/2019 11:36
Thủ tướng thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ05/11/2019 09:17
Bộ Khoa học và Công nghệ có thêm Thứ trưởng mới
Bộ Khoa học và Công nghệ có thêm Thứ trưởng mới05/11/2019 09:17
TAND tối cao, Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới
TAND tối cao, Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới04/11/2019 15:07
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng04/11/2019 11:02
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 địa phương
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 địa phương04/11/2019 09:53
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận quyết định nghỉ hưu
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận quyết định nghỉ hưu01/11/2019 09:55
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dâniconvideo
21/08/2019 20:01

3 tỉnh bầu bổ sung Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

(BVPL) - Mới đây, HĐND các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của các tỉnh này.