Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng
Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng05/07/2019 15:16

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng

(BVPL)- TP Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.