Sự “trỗi dậy” của thị trường bất động sản tại Quảng Ngãi và bài học từ Quảng Nam, Đà Nẵng
Sự “trỗi dậy” của thị trường bất động sản tại Quảng Ngãi và bài học từ Quảng Nam, Đà Nẵng15/08/2019 15:35
Hàng trăm ngôi mộ trong dự án BĐS, nhà phân phối độc quyền không biết
Hàng trăm ngôi mộ trong dự án BĐS, nhà phân phối độc quyền không biết!?04/06/2019 14:19

Sự “trỗi dậy” của thị trường bất động sản tại Quảng Ngãi và bài học từ Quảng Nam, Đà Nẵng

(BVPL) - Năm 2019, trong khi thị trường bất động sản (BĐS) tại Quảng Nam, Đà Nẵng đang khựng lại thì thị trường BĐS tại Quảng Ngãi lại đang chuyển mình “trỗi dậy”. Nhiều công ty phân phối dự án BĐS tại Đà Nẵng đã chuyển hướng đầu tư vào Quảng Ngãi. Tuy nhiên, bài học từ việc “cò” đất làm loạn và những vụ người dân “đòi đất, đòi sổ đỏ” ở Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn là bài học mà các cơ quan quản lý nhà nước tại Quảng Ngãi cần lưu tâm.