Chính phủ quy định về nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Chính phủ quy định về nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống05/09/2018 21:40

Chính phủ quy định về nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống

(BVPL) - Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có quy định về việc chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống vào năm tròn.