VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 2020
VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 202026/02/2021 22:06
Thông báo thi tuyển vòng 2 công chức ngành Kiểm sát năm 2020
Thông báo thi tuyển vòng 2 công chức ngành Kiểm sát năm 2020 12/01/2021 22:37
VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 2020
VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 202024/12/2020 08:42
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát vòng 1 năm 2020
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát (vòng 1) năm 202020/11/2020 20:48

VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 2020

(BVPL) - Ngày 26/2, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) và thủ tục phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.