Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh06/03/2021 23:30
Lạng Sơn Miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ
Lạng Sơn: Miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ05/02/2021 16:53
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh11/12/2020 18:43
Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND
Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND 10/12/2020 10:12
Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình
Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình08/12/2020 19:55
Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh08/12/2020 17:59
4 địa phương kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
4 địa phương kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh08/12/2020 14:13
Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh06/12/2020 17:04
Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh
Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh06/12/2020 17:03
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh01/12/2020 16:45

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Cà Mau và Lạng Sơn.