Quy định mới về kinh doanh vàng
Quy định mới về kinh doanh vàng07/01/2020 12:06
Một số thủ tục mua bán, kinh doanh vàng được cắt giảm
Một số thủ tục mua bán, kinh doanh vàng được cắt giảm09/08/2019 19:01
CEO Trần Quí Thanh “Giải Vàng Chất lượng quốc gia khẳng định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp thế giới”
CEO Trần Quí Thanh: “Giải Vàng Chất lượng quốc gia khẳng định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp thế giới”24/06/2019 21:49
Giúp việc trộm vàng của chủ  làm vốn kinh doanh
Giúp việc trộm vàng của chủ... làm vốn kinh doanh06/08/2018 07:26
Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới
Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới13/09/2017 00:06
Hàng chục doanh nghiệp bị xử phạt do kinh doanh vàng non
Hàng chục doanh nghiệp bị xử phạt do kinh doanh vàng 'non'21/06/2016 04:23
Đã có khoảng 4 000 điểm kinh doanh vàng ’giải nghệ’
Đã có khoảng 4.000 điểm kinh doanh vàng ’giải nghệ’04/01/2013 16:40
Lợi, hại khi xóa kinh doanh vàng miếng
Lợi, hại khi xóa kinh doanh vàng miếng12/06/2011 22:36

Quy định mới về kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.