Gian lận thi ở Sơn La 2 sỹ quan cấp tá bị khai trừ khỏi đảng
Gian lận thi ở Sơn La: 2 sỹ quan cấp tá bị khai trừ khỏi đảng 09/11/2019 15:58
Khai trừ Đảng cựu Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Khai trừ Đảng cựu Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Đồng Nai31/10/2019 10:30
Khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng dùng bằng THPT của chị gái
Khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng dùng bằng THPT của chị gái 23/10/2019 23:13
Ông Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn bị khai trừ khỏi Đảng
Ông Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn bị khai trừ khỏi Đảngiconvideo
12/10/2019 08:21
Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn
Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn11/10/2019 20:28
Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn 30/09/2019 17:51
Vụ gian lận thi ở Hà Giang Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD-ĐT
Vụ gian lận thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD-ĐT17/09/2019 17:37
Cựu chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM thua kiện
Cựu chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM thua kiện16/09/2019 15:50
Vi phạm quản lý tài chính, cán bộ Sở LĐTB-XH bị khai trừ ra khỏi Đảng
Vi phạm quản lý tài chính, cán bộ Sở LĐTB-XH bị khai trừ ra khỏi Đảng10/09/2019 08:52
Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó giám đốc vi phạm quy định về hôn nhân gia đình
Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó giám đốc vi phạm quy định về hôn nhân gia đình09/09/2019 22:35
Bôi nhọ lãnh đạo, một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM bị khai trừ đảng
Bôi nhọ lãnh đạo, một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM bị khai trừ đảng03/08/2019 16:22

Gian lận thi ở Sơn La: 2 sỹ quan cấp tá bị khai trừ khỏi đảng

(BVPL) - Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Sơn La đã xem xét theo thẩm quyền đối với 100 đảng viên. Trong đó, thi hành kỷ luật 83 đảng viên; 8 người đã bị khai trừ khỏi đảng (trong 8 người này có 2 người là cán bộ công an cấp tá bị khai trừ)