Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy
Hướng dẫn những kỹ năng bản về phòng cháy, chữa cháy19/09/2019 14:47
8 kỹ năng cơ bản nên dạy con trước khi đi mẫu giáo
8 kỹ năng bản nên dạy con trước khi đi mẫu giáo15/12/2014 16:37

Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy

(BVPL) - Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Cơ quan VKSND tối cao vừa có văn bản số 214/BCH-PCCC gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội về việc nghiên cứu một số kỹ năng về PCCC.