Phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình
Phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình26/09/2020 08:44
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi21/09/2020 17:15
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế15/09/2020 16:53
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh10/09/2020 06:09
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về nhân sự tại UBND tỉnh Tuyên Quang
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về nhân sự tại UBND tỉnh Tuyên Quang03/09/2020 19:59
Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai19/08/2020 15:37
Thủ tướng ban hành các quyết định mới về nhân sự
Thủ tướng ban hành các quyết định mới về nhân sự10/08/2020 16:15
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam27/07/2020 19:28
Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang07/07/2020 14:55
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh07/07/2020 11:00

Phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.