Hoàng Thị Thúy Nga và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận mức án cao nhất
Hoàng Thị Thúy Nga và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận mức án cao nhất
17/02/2023 22:00
Bị cáo thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga khai gì tại phiên tòa
Bị cáo thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga khai gì tại phiên tòa?
10/02/2023 13:44
Hình ảnh bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa xét xử hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
Hình ảnh bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa xét xử hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
09/02/2023 11:59