In hóa đơn giả bị phạt tới 50 triệu đồng
In hóa đơn giả bị phạt tới 50 triệu đồng27/12/2019 18:32
Đã có khoảng 8 triệu hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Đã có khoảng 8 triệu hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế23/07/2019 20:00
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ19/01/2019 07:34
Hóa đơn điện tử Phòng chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để gian lận, trốn thuế
Hóa đơn điện tử: Phòng chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để gian lận, trốn thuế22/10/2018 18:45
Tiếp tục thực hiện dịch vụ kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử
Tiếp tục thực hiện dịch vụ kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử19/09/2018 09:08
Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa
Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa 14/09/2018 10:16
Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế
Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế 06/07/2018 08:48
Áp dụng hóa đơn điện tử Doanh nghiệp vẫn còn nhiều băn khoăn
Áp dụng hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp vẫn còn nhiều băn khoăn14/09/2017 23:06
Lợi ích kép từ hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử
Lợi ích kép từ hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử19/07/2017 17:39
Thu phí đường bộ tự động sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 7
Thu phí đường bộ tự động sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/730/06/2016 15:46

In hóa đơn giả bị phạt tới 50 triệu đồng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.