Bài 2 Bước ngoặt lớn chuyển từ viện công tố trở thành VKSND
Bài 2. Bước ngoặt lớn chuyển từ viện công tố trở thành VKSND08/03/2020 10:23

Bài 2. Bước ngoặt lớn chuyển từ viện công tố trở thành VKSND

(BVPL) - Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức VKSND. Luật chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt lớn chuyển từ viện công tố trở thành VKSND.