Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ04/02/2020 21:57

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ

(BVPL)- Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2020 đạt 25.446 tỉ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 25% so với cùng kỳ 2019.