Giảm lệ phí cấp căn cước công dân từ hôm nay
Giảm lệ phí cấp căn cước công dân từ hôm nay22/06/2020 22:00
Lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50
Lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50%05/06/2020 23:16
Từ hôm nay Giảm 50 một số loại phí, lệ phí đối với một số lĩnh vực
Từ hôm nay: Giảm 50% một số loại phí, lệ phí đối với một số lĩnh vực 26/05/2020 15:11
Giảm 50 nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch COVID-19
Giảm 50% nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch COVID-1906/05/2020 15:54
Đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
Đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không04/05/2020 10:03
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh16/05/2018 09:16

Giảm lệ phí cấp căn cước công dân từ hôm nay

(BVPL)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC để giảm phí trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.