Xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãng phí về đầu tư công
Xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãng phí về đầu tư công17/09/2020 15:59
Thủ tướng Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn
Thủ tướng: Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn21/08/2020 10:50
Thành lập 7 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Thành lập 7 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 18/07/2020 20:07
Thủ tướng nêu tên một số địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng nêu tên một số địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công16/07/2020 14:25
Nhóm Giám đốc “liên kết” lừa ngân hàng giải ngân 52 tỉ đồng
Nhóm Giám đốc “liên kết” lừa ngân hàng giải ngân 52 tỉ đồng 27/06/2020 17:50
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm10/04/2020 16:52
Giám đốc chi nhánh Agribank giải ngân vốn cho doanh nghiệp “ma”
Giám đốc chi nhánh Agribank giải ngân vốn cho doanh nghiệp “ma” 22/11/2019 16:19
Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm
Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm11/10/2019 10:16
Quyết cắt vốn, chuyển vốn các dự án của bộ, ngành, địa phương không giải ngân được
Quyết cắt vốn, chuyển vốn các dự án của bộ, ngành, địa phương không giải ngân được26/09/2019 16:00
Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt
Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt 05/08/2019 17:12

Xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãng phí về đầu tư công

(BVPL)- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công.