VPBank năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”
VPBank năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”30/11/2020 19:27
Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước13/10/2020 16:52
Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh
Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh23/09/2020 15:35
Xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãng phí về đầu tư công
Xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãng phí về đầu tư công17/09/2020 15:59
Thủ tướng Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn
Thủ tướng: Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn21/08/2020 10:50
Thành lập 7 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Thành lập 7 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 18/07/2020 20:07
Thủ tướng nêu tên một số địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng nêu tên một số địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công16/07/2020 14:25
Nhóm Giám đốc “liên kết” lừa ngân hàng giải ngân 52 tỉ đồng
Nhóm Giám đốc “liên kết” lừa ngân hàng giải ngân 52 tỉ đồng 27/06/2020 17:50
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm10/04/2020 16:52
Giám đốc chi nhánh Agribank giải ngân vốn cho doanh nghiệp “ma”
Giám đốc chi nhánh Agribank giải ngân vốn cho doanh nghiệp “ma” 22/11/2019 16:19

VPBank năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 26/11/2020, VPBank vinh dự được xướng tên trong danh mục "Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”. Hai năm trước đó, VPBank cũng đã vượt qua nhiều ngân hàng khác để nhận giải thưởng danh giá này.