Màu áo thiên thanh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Màu áo thiên thanh trong "cuộc chiến" chống dịch COVID-1922/02/2021 13:40
VKSND tỉnh Quảng Ninh với cuộc chiến chống dịch COVID-19
VKSND tỉnh Quảng Ninh với "cuộc chiến" chống dịch COVID-1926/05/2020 16:25

Màu áo thiên thanh trong "cuộc chiến" chống dịch COVID-19

(BVPL)- Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND đã chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp chống dịch có hiệu quả. Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát" trân trọng giới thiệu một số tác phẩm dự thi về chủ đề này.