Chiêu trò chuyển giá, nhượng thầu, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng của Út ‘trọc”
Chiêu trò chuyển giá, nhượng thầu, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng của Út ‘trọc” 12/04/2019 08:35

Chiêu trò chuyển giá, nhượng thầu, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng của Út ‘trọc”

(BVPL) - Hồ sơ dấu hiệu trốn thuế, hạch toán thiếu doanh thu, "chiêu trò" chuyển nhượng thầu, kê khai, giả mạo hồ sơ, sử dụng tài sản đảm bảo không đủ căn cứ pháp lý để vay vốn tại các ngân hàng… là những sai phạm của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng.