VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên08/04/2021 11:07
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên07/04/2021 11:03
VKSND tỉnh An Giang Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên
VKSND tỉnh An Giang: Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên 01/04/2021 12:30
Viện cấp cao 1 Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
Viện cấp cao 1: Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên 31/03/2021 12:00
Hình ảnh 11 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp
Hình ảnh 11 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp25/11/2020 10:24
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấpiconvideo
25/11/2020 07:44
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp24/11/2020 18:08
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ13/02/2020 19:00
Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp
Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấpiconvideo
06/12/2019 16:15
Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp
Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp06/12/2019 14:06
Tổ chức thi tuyển chức danh Điều tra viên ngành Kiểm sát năm 2019
Tổ chức thi tuyển chức danh Điều tra viên ngành Kiểm sát năm 201901/12/2019 15:30
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên đợt II năm 2017
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên đợt II năm 201724/04/2018 13:30

VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên

(BVPL) - Ngày 6/4/2021 VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp cho 3 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp cho 5 đồng chí và bổ nhiệm 1 đồng chí là Kiểm tra viên chính.