Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp
Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp07/05/2020 21:58
Kì VII Doanh nghiệp không thực hiện chỉ đạo của cấp trên
Kì VII: Doanh nghiệp không thực hiện chỉ đạo của cấp trên26/05/2017 21:41
Vì sao doanh nghiệp không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh
Vì sao doanh nghiệp không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh?07/11/2016 14:08

Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp

(BVPL) - Quá trình làm việc, 3 đối tượng khai nhận đều là công nhân của Công ty TNHH Xinda Việt Nam và được Công ty chỉ đạo đổ số dầu thải trên ra môi trường.