Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế
Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế?01/06/2020 15:13
Điều kiện để được xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước 1 7 2020
Điều kiện để được xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước 1/7/202016/12/2019 09:16
Nợ tiền thuế đất quá thời hạn quy định có phải đóng lãi chậm nộp
Nợ tiền thuế đất quá thời hạn quy định có phải đóng lãi chậm nộp?02/02/2015 16:40

Xử lý với trường hợp nợ tiền thuế?

(BVPL) – Báo BVPL có bài viết: “TP HCM đề nghị công khai danh tính gần 7.250 doanh nghiệp nợ thuế chây ì”. Vậy các trường hợp nợ tiền thuế bị xử lý như thế nào? (Phạm Văn Luân, Lạng Sơn).