Quy định mới về kinh doanh vàng
Quy định mới về kinh doanh vàng07/01/2020 12:06
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2020
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/202002/01/2020 10:49
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 2019
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/201903/12/2019 09:36
Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1 1 2020
Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/202025/11/2019 10:10
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2019
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/201901/11/2019 10:58
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/201930/09/2019 10:18
Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 8
Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 802/08/2019 16:48
Từ 1 8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg
Từ 1/8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg08/07/2019 16:10
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 2019
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/201901/07/2019 16:00
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52

Quy định mới về kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.