Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/202006/05/2020 08:50
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/202001/04/2020 14:54
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/202004/03/2020 11:41
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức25/02/2020 19:03
Quy định mới về kinh doanh vàng
Quy định mới về kinh doanh vàng07/01/2020 12:06
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2020
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/202002/01/2020 10:49
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 2019
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/201903/12/2019 09:36
Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1 1 2020
Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/202025/11/2019 10:10
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2019
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/201901/11/2019 10:58
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/201930/09/2019 10:18

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.