Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 8
Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 802/08/2019 16:48
Từ 1 8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg
Từ 1/8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg08/07/2019 16:10
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 2019
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/201901/07/2019 16:00
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp09/05/2019 22:05
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2 2019
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2/201901/02/2019 22:07
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37

Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 8

(BVPL) - Một số Nghị định của Chính phủ đã ban hành có hiệu lực thi hành trong tháng 8 đưa ra nhiều quy định chi tiết ở các lĩnh vực như: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng...