Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2019
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/201901/11/2019 10:58
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/201930/09/2019 10:18
Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 8
Một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong tháng 802/08/2019 16:48
Từ 1 8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg
Từ 1/8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg08/07/2019 16:10
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 2019
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/201901/07/2019 16:00
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp09/05/2019 22:05
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2019

(BVPL) - Hôn người dưới 16 tuổi có thể bị coi là Dâm ô trẻ em; Cấm Quản lý thị trường mua hàng hóa của đơn vị đang bị kiểm tra… là những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2019.