Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/202031/07/2020 09:33
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 7 2020
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/7/202029/06/2020 14:44
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 2020
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020 01/06/2020 15:40
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/202006/05/2020 08:50
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/202001/04/2020 14:54
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/202004/03/2020 11:41
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức25/02/2020 19:03
Quy định mới về kinh doanh vàng
Quy định mới về kinh doanh vàng07/01/2020 12:06
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2020
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/202002/01/2020 10:49
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 2019
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/201903/12/2019 09:36

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

(BVPL) - Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông; cấp biển số màu vàng cho xe kinh doanh vận tải; thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe… là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2020.