Nhiều quy định mới về chế độ, chính sách với phạm nhân
Nhiều quy định mới về chế độ, chính sách với phạm nhân11/11/2020 15:19
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2020
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/202002/11/2020 09:26
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2020
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020iconvideo
01/10/2020 20:33
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/202031/07/2020 09:33
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 7 2020
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/7/202029/06/2020 14:44
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 2020
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020 01/06/2020 15:40
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/202006/05/2020 08:50
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/202001/04/2020 14:54
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/202004/03/2020 11:41
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức
Đề xuất mới về tuyển dụng công chức25/02/2020 19:03
Quy định mới về kinh doanh vàng
Quy định mới về kinh doanh vàng07/01/2020 12:06
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55

Nhiều quy định mới về chế độ, chính sách với phạm nhân

(BVPL) - Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong cơ sở giam giữ phạm nhân thì tổng định lượng ăn bằng 2 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường so với định lượng quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ…