Từ 1 8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg
Từ 1/8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg08/07/2019 16:10
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 2019
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/201901/07/2019 16:00
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp09/05/2019 22:05
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2 2019
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2/201901/02/2019 22:07
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37
98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia25/12/2018 17:49

Từ 1/8, hành khách bay Vietnam Airlines được xách tay 12kg

(BVPL) - Theo Vietnam Airlines, từ ngày 1/8 hành khách hạng Phổ thông của hãng sẽ được mang một kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng tối đa 12kg, thay vì 7kg như trước.