Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp09/05/2019 22:05
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2 2019
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2/201901/02/2019 22:07
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37
98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia25/12/2018 17:49
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2018
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/201801/11/2018 14:23
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 2018
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/201831/08/2018 15:07
Dùng 80 tỷ đồng sửa chữa, xây mới hàng ngàn ngôi nhà chính sách
Dùng 80 tỷ đồng sửa chữa, xây mới hàng ngàn ngôi nhà chính sách27/07/2018 23:08

Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn.