Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ11/05/2021 16:56
VKSND tối cao, TAND tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp
VKSND tối cao, TAND tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp30/04/2021 17:53
Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ươngiconvideo
29/04/2021 17:13
Chủ tịch nước chủ trì họp phiên họp thứ 12 BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước chủ trì họp phiên họp thứ 12 BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương29/04/2021 15:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính Nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 15/04/2021 22:37
Nhiệm kỳ thể hiện trách nhiệm cao vì nước vì dân của Chủ tịch nước, Chính phủ
Nhiệm kỳ thể hiện trách nhiệm cao vì nước vì dân của Chủ tịch nước, Chính phủ 29/03/2021 16:36
Nhiệm kỳ 2016-2021 Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao 22/03/2021 10:32
Phòng chống tiêu cực, lãng phí từ cải cách hành chính
Phòng chống tiêu cực, lãng phí từ cải cách hành chính18/03/2021 21:36
Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền
Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền 27/01/2021 13:13
Không khí Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam nóng trên báo chí quốc tế
Không khí Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam "nóng" trên báo chí quốc tế25/01/2021 22:42
Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ16/12/2020 17:14

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký quyết định thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.