Ban Bí thư kết luận về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Ban Bí thư kết luận về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức07/04/2020 18:47
Nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức
Nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức11/08/2019 09:57

Ban Bí thư kết luận về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(BVPL) - Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 71-KL/TW do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.