Hàng nghìn công nhân đình công, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo nóng
Hàng nghìn công nhân đình công, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo "nóng"28/08/2019 22:01

Hàng nghìn công nhân đình công, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo "nóng"

(BVPL) - Hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam tại Hải Phòng lại phải ngưng làm việc, tập trung tại cổng công ty và tràn ra đường, mang theo khẩu hiệu đòi quyền lợi.