Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định06/05/2021 14:44
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà 3 đơn vị VKSND tối cao
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà 3 đơn vị VKSND tối cao06/02/2021 14:09
Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất
Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất12/12/2020 15:01
Bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Xây dựng
Bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Xây dựng 02/08/2020 06:46
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 5 cơ quan
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 5 cơ quan22/07/2019 17:25
Ban Nội chính Trung ương có tân Phó trưởng ban
Ban Nội chính Trung ương có tân Phó trưởng ban22/05/2019 15:26
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Nội Chính Trung ương
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Nội Chính Trung ương16/09/2018 05:00
Đồng chí Lê Văn Lân giữ chức Phó Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Văn Lân giữ chức Phó Ban Nội chính Trung ương15/09/2018 20:10
Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để 'không thể tham nhũng'13/07/2018 17:58
Ông Phạm Gia Túc làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Ông Phạm Gia Túc làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương21/12/2017 12:00

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

(BVPL) - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.