Giám đốc bị đề nghị kỷ luật được bổ nhiệm lại chức vụ
Giám đốc bị đề nghị kỷ luật được bổ nhiệm lại chức vụ22/03/2021 19:13
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt01/03/2021 17:48
Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan
Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan11/01/2021 19:18
Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch03/07/2020 17:06
Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự tại Bộ Ngoại giao và Tập đoàn EVN
Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự tại Bộ Ngoại giao và Tập đoàn EVN09/04/2020 15:43
Không bổ nhiệm lại sếp Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỉ chạy dự án
Không bổ nhiệm lại "sếp" Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỉ chạy dự án13/01/2020 13:13
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ16/09/2019 11:24
Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự cấp vụ
Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự cấp vụ04/08/2019 08:14
Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội17/07/2019 17:20
VKSND tỉnh Tây Ninh sơ kết công tác và trao quyết định bổ nhiệm lại KSV
VKSND tỉnh Tây Ninh sơ kết công tác và trao quyết định bổ nhiệm lại KSV09/07/2019 16:44

Giám đốc bị đề nghị kỷ luật được bổ nhiệm lại chức vụ

(BVPL) - Bị UBKT Tỉnh ủy xác định có sai phạm, đến mức kỷ luật, nhưng một Giám đốc ở Quảng Trị vừa được UBND tỉnh này bổ nhiệm lại chức vụ.