UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới
UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới13/12/2019 15:43
Độc đáo lễ hội đánh cá có một không hai ở Hà Tĩnh
Độc đáo lễ hội đánh cá có một không hai ở Hà Tĩnh28/04/2019 11:55
Có thể lùi ngày Tết người Mông, nhưng nên giữ nguyên bản sắc văn hóa
Có thể lùi ngày Tết người Mông, nhưng nên giữ nguyên bản sắc văn hóa11/01/2019 17:51
Đổi mới công tác kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa EVNNPC
Đổi mới công tác kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa EVNNPC05/11/2018 16:28
Triển lãm Tranh dân gian, mãi lưu giữ giá trị văn hóa bản sắc dân tộc
Triển lãm Tranh dân gian, mãi lưu giữ giá trị văn hóa bản sắc dân tộc16/03/2018 07:00

UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới

Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then làm nổi bật sự đóng góp của di sản trong việc giữ gìn bản sắc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.