Nga vận hành máy bay không người lái “vô hình” trước phòng không Ukraine
Nga vận hành máy bay không người lái “vô hình” trước phòng không Ukraine
27/04/2022 16:38
Nga sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử
Nga sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử
29/11/2020 07:21