Nổ súng tại khu phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc
Nổ súng tại khu phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc
03/05/2020 16:17