Đình chỉ, phạt hành chính doanh nghiệp khám chữa bệnh “chui”
Đình chỉ, phạt hành chính doanh nghiệp khám chữa bệnh “chui”
23/04/2024 15:46
Sai phạm trong khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Anh Kiên bị xử phạt
Sai phạm trong khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Anh Kiên bị xử phạt
12/03/2024 16:37
Điều khiển xe không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt 46 triệu đồng
Điều khiển xe không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt 46 triệu đồng
22/02/2023 16:10
Chiếm gần 1,8 ha đất rừng sản xuất bị phạt 105 triệu đồng
Chiếm gần 1,8 ha đất rừng sản xuất bị phạt 105 triệu đồng
21/02/2023 17:11
Xử phạt công ty dược phẩm Pymepharco 100 triệu đồng
Xử phạt công ty dược phẩm Pymepharco 100 triệu đồng
24/08/2022 17:22
Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc bị phạt 430 triệu đồng
Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc bị phạt 430 triệu đồng
08/11/2021 16:06
Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt VPHC khi thi hành công vụ
Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt VPHC khi thi hành công vụ
06/06/2021 21:59
Xử phạt Công ty Tơ lụa Việt Hưng xả thải gây ô nhiễm môi trường
Xử phạt Công ty Tơ lụa Việt Hưng xả thải gây ô nhiễm môi trường
25/05/2021 16:21
Phạt nặng Chi nhánh Cty TNHH Ant Farm xả bẩn ra môi trường
Phạt nặng Chi nhánh Cty TNHH Ant Farm xả bẩn ra môi trường
11/06/2020 17:24
Xả thải không qua xử lý, một hộ kinh doanh rau quả bị phạt 75 triệu đồng
Xả thải không qua xử lý, một hộ kinh doanh rau quả bị phạt 75 triệu đồng
10/02/2020 22:44
Đình chỉ công trình cầu đáy kính tại thắng cảnh Thung lũng Tình yêu
Đình chỉ công trình cầu đáy kính tại thắng cảnh Thung lũng Tình yêu
16/01/2020 11:32
Mua, nuôi nhốt kỳ đà vân, chủ quán bị xử phạt 660 triệu đồng
Mua, nuôi nhốt kỳ đà vân, chủ quán bị xử phạt 660 triệu đồng
13/11/2019 18:34
Hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán
Hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán
08/01/2014 15:22